Medarbetare på Konkurrensverket - Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Välkommen till Konkurrensverket

Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Läs mer om Konkurrensverket

Konkurrens

Här hittar du mer information om konkurrensreglerna.
 

Läs mer

Upphandling

Här hittar du mer information om upphandlingsreglerna och stöd vid upphandlingar.

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket

Konkurrensverket överklagar dom mot Statens servicecenter

2014-08-19 Ska myndigheter få göra direktupphandlingar när de har tilldelats ett uppdrag med en tidsplan som gör att en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte hinns med? Konkurrensverket anser att det finns ett behov av ett vägledande avgörande i denna fråga. Därför överklagar Konkurrensverket förvaltningsrättens dom i målen om upphandlingsskadeavgift mot Statens servicecenter till kammarrätten. Läs mer

Konkurrensverket avråder ändring i Presstödsförordningen i brist på konsekvensanalys

2014-08-18 Konkurrensverket har lämnat ett remissyttrande angående ett förslag till ändring i Presstödsförordningen. Eftersom förslaget saknar en analys av konsekvenserna för tidningar utan driftstöd och därmed en analys av konsekvenserna för marknaden som helhet, avråder Konkurrensverket från att den föreslagna regeländringen genomförs. Läs mer

Konkurrensverket yrkar nytt tillfälligt domstolsförbud mot mäklaraffär

2014-07-25 Konkurrensverket gick den 17 juni till domstol för att få ett förbud mot Swedbank Franchises köp av Svensk Fastighetsförmedling. Swedbank-koncernen äger idag Fastighetsbyrån och har köpt konkurrenten Svensk Fastighetsförmedling. Affären innebär att Swedbank får kontroll över landets två största kedjor för fastighetsmäklare. Det skulle påtagligt hämma konkurrensen på ett stort antal lokala marknader och försämra situationen för fastighetsmäklarnas kunder, anser Konkurrensverket. Läs mer

Visa fler nyheter

Nyhetsbrev

Läs eller prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev.

Jobba hos oss

Just nu söker vi nya medarbetare.

Vi finns på Twitter

Här kan du följa Konkurrensverket på Twitter.

Våra upphandlingar

Just nu upphandlar vi information om vårdcentraler.

Kakor (cookies)

Så här använder vår webbplats kakor (cookies).

I fokus