Bild: Kalkylator. Här kan du läsa mer om upphandlingsreglerna.

Upphandling

Konkurrensverket verkar aktivt för en effektiv offentlig upphandling. Vår uppgift är att främja en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna och i lämplig omfattning informera om viktiga beslut, hur vi tillämpar reglerna och om reglernas innehåll.

Under rubriken Om offentlig upphandling och i våra frågor och svar har vi samlat information om upphandlingsreglerna. Genom att prenumerera på våra nyheter får du också kontinuerlig uppdatering om vad som händer på upphandlingsområdet.

Har du frågor kring offentlig upphandling?

Kontakta oss på telefon 08-700 16 00, måndag–fredag under kontorstid eller skicka din fråga till e-post

Sverige genomför EU:s nya upphandlingsregler

Den 3 juli lämnade Genomförandeutredningen sitt delbetänkande om hur Sverige ska genomföra EU:s nya upphandlingsregler.

Läs mer

Seminarier och diskussioner i Almedalen

Aktuella frågor om hållbart samhälle, offentlig upphandling och konkurrens fanns med på agendan när Konkurrensverket genomförde flera seminarier den 3 juli 2014 i Almedalen. Här kan du läsa mer och ta del av seminarierna.

Läs mer

Nya regler för direktupphandling 1 juli 2014

Höjd direktupphandlingsgräns, krav på dokumentation för inköp över 100 000 kronor och krav på riktlinjer för direktupphandlingar.

Läs mer

Hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling

Från och med den 1 juli är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar upphandling en del av Konkurrensverket som har tagit fram riktlinjer för användning av hållbarhetskriterierna vid offentlig upphandling.

Läs mer

Upphandlingsutbildning äldreomsorg

Vi erbjuder landets kommuner och landsting en kostnadsfri utbildningsdag om upphandling inom äldreomsorgen.

Läs mer

Innovationsupphandling

Konkurrensverket ska tillhandahålla metod- och kompetensstöd för offentlig upphandling av innovation.

Läs mer

Ett samlat upphandlingsstöd

Regeringen har beslutat att upphandlingsstödet koncentreras till Konkurrensverket.

Läs mer

Rapport: Siffror och fakta om offentlig upphandling

Statistik om upphandlingar som genomförts under 2012.

Läs mer

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Upphandlingsskadeavgift, fråga om vid vilken tidpunkt en upphandling ska anses ha påbörjats (pdf 100 kb).

Läs mer