Bild: Kalkylator. Här kan du läsa mer om upphandlingsreglerna.

Upphandling

Konkurrensverket verkar aktivt för en effektiv offentlig upphandling. Vår uppgift är att främja en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna och i lämplig omfattning informera om viktiga beslut, hur vi tillämpar reglerna och om reglernas innehåll.

Under rubriken Om offentlig upphandling och i våra frågor och svar har vi samlat information om upphandlingsreglerna. Genom att prenumerera på våra nyheter får du också kontinuerlig uppdatering om vad som händer på upphandlingsområdet.

Har du frågor kring offentlig upphandling?

Kontakta oss på telefon 08-700 16 00, måndag–fredag under kontorstid eller skicka din fråga till e-post

Upphandlingsstöd

Den 1 mars fördes Kammarkollegiets upphandlingsstödjande verksamhet över till Konkurrensverket.

Läs mer

Upphandlingsutbildning äldreomsorg

Vi erbjuder landets kommuner och landsting en kostnadsfri utbildningsdag om upphandling inom äldreomsorgen.

Läs mer

Innovationsupphandling

Regeringens har beslutat att samla stödet i samband med innovationsupphandling hos Konkurrensverket. Detta innebär att vi ska tillhandahålla metod- och kompetensstöd för offentlig upphandling av innovation.

Läs mer

Nya tröskevärden från 1 januari 2014

Den 1 januari 2014 trädde nya tröskelvärden i kraft.

Läs mer

Ett samlat upphandlingsstöd

Regeringen har beslutat att upphandlingsstödet koncentreras till Konkurrensverket.

Läs mer

Rapport: Siffror och fakta om offentlig upphandling

Statistik om upphandlingar som genomförts under 2012.

Läs mer

Rapport: Osund konkurrens i offentlig upphandling

Om lagöverträdelser som konkurrensmedel.

Läs mer

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Upphandlingsskadeavgift, fråga om vid vilken tidpunkt en upphandling ska anses ha påbörjats (pdf 100 kb).

Läs mer