Medarbetare på Konkurrensverket - Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Välkommen till Konkurrensverket

Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Läs mer om Konkurrensverket

Konkurrens

Här hittar du mer information om konkurrensreglerna.
 

Läs mer

Upphandling

Här hittar du mer information om upphandlingsreglerna och stöd vid upphandlingar.

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket

Kammarrätten dömer ut extra höga böter mot Malmö kommun

2014-11-21 Malmö kommun ska betala 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Kommunen genomförde sommaren 2013 en otillåten direktupphandling när ett ramavtal förlängdes utan någon möjlighet till förlängning i den ursprungliga ramavtalsupphandlingen. Eftersom kommunen tidigare gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling har en högre upphandlingsskadeavgift dömts ut än vad som annars hade varit fallet. Läs mer

Konkurrensverket vill att Sverige inväntar ny förordning om avgasutsläpp i EU

2014-11-21 Regleringar av avgasutsläpp från stora arbetsmaskiner ska vara harmoniserade inom EU. Det menar Konkurrensverket, som i ett yttrande till Miljödepartementet framhåller en positiv syn på EU:s pågående revidering av direktiv. Av remissvaret framgår det att Konkurrensverket inte delar Transportstyrelsens bedömning att Sverige bör föregripa det arbete som pågår i EU. Konkurrensverket efterlyser en bättre konsekvensanalys av det förslag som presenteras i Transportstyrelsens rapport. Läs mer

Tre vägledningar för upphandling av vård och omsorg

2014-11-21 Konkurrensverket har nu publicerat tre vägledningar för stöd vid upphandling av vård och omsorg. Två som vänder sig till upphandlare och en som vänder sig till utförare av vård- och omsorgstjänster. Läs mer

Visa fler nyheter

Nyhetsbrev

Läs eller prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev.

Vi finns på Twitter

Här kan du följa Konkurrensverket på Twitter.

Våra upphandlingar

Just nu har vi flera pågående upphandlingar.

Kakor (cookies)

Så här använder vår webbplats kakor (cookies).

I fokus